2.1 Urbanizace

V důsledku celosvětového procesu globalizace a modernizace dochází ve 21. století k rozvoji měst v zemích třetího světa. Města jsou považována za zdroj sociálních změn a jsou velmi důležitým faktorem vedoucím k pochopení společnosti.

Za posledních třicet let rapidně vzrostl počet lidí žijících ve městech a s tímto se začal rozšiřovat fenomén zvaný chudinské čtvrti. Podle OSN je domácnost v chudinské čtvrti definována jako skupina lidí žijící pod jednou střechou, která postrádá pitnou vodu nebo přístup ke zdravotnickému zařízení, jistotu držby majetku a určitou životnost bydlení v obyvatelné čtvrti. 

Jako důvody růstu měst jsou uváděny: rostoucí populace, nové formy sociálních organizací, nové technologie.

Města nedokáží čelit růstu počtu jejich obyvatel a zajistit lidem žijícím tam alespoň minimum z důležitých životních podmínek, protože obyvatelstvo roste rychleji než administrativní a materiální zdroje potřebné k zajištění chodu měst.

Venkovští obyvatelé odcházejí do měst převážně z těchto důvodů: očekávají zlepšení své životní situace, láká je pozlátko města a západní styl života, chtějí se vzdělávat, jsou obviněni z čarodějnictví. V důsledku stěhování obyvatel do měst a bydlení v chudinských čtvrtích – v důsledku střetu se západní kulturou – dochází ke změnám tradičních hodnot a zvyklostí.

Chudinské čtvrti čelí mnoha problémům – vysoká kriminalita, nízká očekávaná délka dožití, vysoká úmrtnost dětí do věku pěti let, nízká výkonnost pracovní síly, negramotnost obyvatel, větší riziko šíření epidemií, růst počtu dětí na ulici.

V současnosti žije na světě minimálně 1 miliarda lidí v chudinských čtvrtích, nejvíce z nich v Asii, v Africe a v Latinské Americe. V subsaharské Africe 70 procent obyvatel měst je nuceno žít ve slumech, v Asii je to 40 procent a 32 procent v Latinské Americe.

Ačkoliv jsou chudinské čtvrti nejvíce rozšířeny v rozvojových zemích, i ve vyspělých státech žije odhadem 54 miliónů lidí v podmínkách podobajícím se právě chudinským čtvrtím.

Od roku 1990 se počet obyvatel chudinských čtvrtí zvýšil o 36 procent. Odhaduje se, že v nadcházejících 30-ti letech se počet těchto lidí zvojnásobí.


%d blogerům se to líbí: