3.1.5 Putovní výstava a projekt Stop slumům

Projekt je v současné době pozastavený.

Projekt putovních výstav po keňském venkově byl zahájen již v roce 2008, kdy se výstava zorganizovala ve Webuye v západní Keni. Tato první výstava, která proběhla ve Webuye, se setkala s kladným přijetím a i na základě dotazníkového šetření byla zhodnocena pozitivně. Proto jsme se rozhodli v tomto projektu pokračovat. Další výstava proběhla v malé vesnici jménem Itibo v místím kostele. Další výstavy se nezrealizovali, jelikož vystavované fotky v roce 2010 shořely. Projekt výstav bude obnoven na začátku roku 2013 u naší keňské koordinátorky Roselyn. Nyní se plánují nové výstavy po keňském venkově.

Výstava slouží k informování návštěvníků o situaci v nairobských slumech, o dětech ulice a o beznadějné situaci, která je tam může potkat. Výstavy doprovázíme také přednáškami a workshopy. Hlavním cílem je zabránit migraci venkovských obyvatel do měst, kam odchází s představou lepšího života, ale naopak skončí ve slumech, kde je jejich situace téměř bezvýchodná. Ve chudinských čtvrtích pak žijí bez práce, bez přístupu ke zdravotní péči a bez pevného rodinného zázemí.

Výstava je součástí projekt Stop Slumům, který má za úkol obyvatele venkova informovat o situaci v chudinských čtvrtích a ukázat jim tak pravdivý obraz reality hlavního města prostřednictvím putovních výstav fotografií z různých nairobských chudinských čtvrtí a z chudinských čtvrtích v Kisumu. Cílovou skupinou jsou mladí lidé mezi 15 – 30 lety oslovováni prostřednictvím letáků a dále školní populace tj. ti, kteří svou budoucnost budou teprve řešit.
Samotná informovanost o reálném životě v městských slumech však lidem z venkova neposkytne východisko z obtížné životní situace. Proto bude jako alternativa lidem nabídnuta možnost zlepšení jejich života na venkově prostřednictvím malých půjček, mikrokreditů, které jim pomohou začít jejich vlastní byznys (zemědělství, rozvoj řemesel a obchodu) a vytvoří tak i nová pracovní místa.

Reklamy

%d bloggers like this: