3.2.3.2 ZŠ Emy Destinnové – Watoto kwa watoto

ZŠ Emy Destinnové je největší školou Prahy 6, s nejvyšším počtem žáků, tj. přibližně 850 žáků. Je tudíž i přirozené, že školu navštěvuje velké množství žáků – cizinců i žáků ze smíšených rodin. Multikulturní výchově se škola věnuje řadu let, ještě dříve než byla oficiálně zařazena do škol. Vyplynulo to z potřeb školy, která se snaží začlenit žáky – cizince do žákovských kolektivů a vést ostatní žáky k toleranci a spolupráci.

Škola již řadu let realizuje různé projekty zaměřené na multikulturu. Nejrozsáhlejší je dlouhodobý projekt „Setkávání kultur“, který mapuje umění a historii v různých částech světa. Evropské kultuře věnovala škola celou „Školní akademii“, realizuje nespočet krátkodobých i střednědobých projektů. Například v roce 2012 se dvě třídy – 5.C a 9.C zapojily do projektů e-twining apod. Škola před několika lety adoptovala chlapce z Ugandy… Byla jen otázka času, kdy najde na tomto poli novou formu osvěty a spolupráce. Koordinátorem projektu je Naďa Kandová.

prosinec 2012 – Odeslání odpovědí do Kisumu. O projekt má zájem řada žáků i pedagogů. Z podnětu žáků 8. B třídy chtějí žáci projednat na schůzce žákovského parlamentu sponzorský dar pro žáky z partnerské školy. Rádi by jim uhradili kurz na výrobu korálků, případně zaplatili i dva fotbalové míče.

listopad 2012 – Na chodbě ZŠ byla instalovaná výstava kopií výkresů, které byly odeslány do Keni.
ZŠ ED - Watoto ZŠ ED - Watoto ZŠ ED - Watoto
Škola dostala 35 dopisů od žáků z Keni. Protože většina dopisů byla od starších žáků, podělila se o ně 5.B s 8.B třídou. Všechny dopisy byly v angličtině, některé měly připojenou i fotografii. Žákům udělaly velkou radost. Do spolupráce se zapojili i angličtináři B.Voráčková a J.Supek. Projekt ze strany školy bude zastřešovat pí uč. B.Voráčková, třídní 8.B.

říjen 2012 – Třídy začaly připravovat pro keňské děti dárečky. Žáci 4.C nakreslili (pod vedením pí uč. J. Barvové) výkresy znázorňující život českých rodin a žáci 5.B vyrobili zajímavé barevné záložky do knih i veselé kolíčky. Poděkování patří pí třídní učitelce H.Budilové.
ZŠ ED - Watoto ZŠ ED - Watoto ZŠ ED - Watoto
ZŠ ED - Watoto ZŠ ED – Watoto ZŠ ED – Watoto

září 2012 – ZŠ Emy Destinnové z Praha 6 se seznámila s projektem Watoto kwa watoto a rozhodla se účastnit se tohoto dlouhodobého projektu. Byla jí přidělena škola u Kisumu.

Reklamy

%d bloggers like this: