1.2 Naše cíle

  • zkoumat příčiny migrace obyvatel z venkova do města a zaměřovat se na jejich řešení,
  • přispět ke snížení počtu lidí odcházejících z venkova do chudinských čtvrtí měst,
  • přispět ke zlepšení situace v chudinských čtvrtích,
  • ukázat obyvatelům z třetích zemí, že aktivní spolupráce je lepší než pasivní čekání na pomoc,
  • přispět k šíření informací o možnostech vzdělávání a podnikání pro obyvatele z rozvojových zemí,
  • přispět k překonávání předsudků,
  • přispět k zamezení šíření zkreslených informací o „světě bílých lidí“ v rozvojových zemích, přispět k vzájemnému porozumění mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi,
  • ochrana práv dětí,
  • informovat českou veřejnost o problémech v rozvojových zemích,
  • ekonomická efektivita, dlouhodobá soběstačnost a udržitelnost podporovaných projektů, průhledné financování veškerých aktivit sdružení, zasazovat se o změnu v systému světového obchodu.
Reklamy

%d bloggers like this: